Ortopeda

ORTOPEDA
LEK. PAWEŁ MYDŁAK

laryngolog Dęblin

Informacje ogólne - lek. Paweł Mydlak Lekarz medycyny Paweł Mydlak jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 1996 roku. Trzy lata później zdobył pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Posiada wieloletni staż pracy w poradniach rehabilitacyjnych i ortopedycznych, m.in. na terenie Szpitala Wojskowego w Lublinie. Doktor Mydlak stale doskonali swoje umiejętności zawodowe, biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach. W 2012 roku ukończył specjalistyczny kurs ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego, poświadczony certyfikatem. Zabiegi, w których specjalizuje się lek. P. Mydlak Lek. med. Paweł Mydlak specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób z zakresu ortopedii, ze szczególnym uwzględnieniem zmian chorobowych stawów kolanowych i kręgosłupa. Udziela pomocy pacjentom borykającym się z dysfunkcjami narządu ruchu wywołanymi zmianami chorobowymi lub urazami.

Źródło: https://www.tourmedica.pl/lekarze/pawel-mydlak/