Kardiolog

KARDIOLOG
LEK. ANDRZEJ GŁUSZAK

laryngolog Dęblin

Informacje ogólne - dr n. med. Andrzej Głuszak Doktor nauk medycznych Andrzej Głuszak to doświadczony specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Ukończył Akademię Medyczną w 1982 roku, specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych 1986 rok, z kardiologii 1997 r.,stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 2002 roku. Szczególne zainteresowania to - optymalizacja leczenia nadciśnienia tętniczego . Dysponuje/my nowym nowoczesnym Echo serca SONO-SCAPE z kolorowym Dopplerem. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku. Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. A. Głuszak Dr n. med. Andrzej Głuszak udziela porad i podejmuje się leczenia pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Udziela pomocy pacjentom borykającym się z niewydolnością i wadami serca oraz osobom cierpiącym z powodu chorób niedokrwiennych serca czy kardiomiopatii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, zatorowości płucnej oraz niewydolności wieńcowej.

Źródło:

https://www.tourmedica.pl/lekarze/andrzej-gluszak/

Życiorys i wykaz publikacji - Zobacz